‘De Roudonck’ als natuurplek

Een inkijkje in de natuur van ‘De Roudonck’

‘De Roudonck’ is een bijzonder klein landgoedje van 1,7 ha gelegen in het fraaie stroomgebied van De Essche Stroom. Natuurlijke graslanden, oude bomen, een houtwal, houtsingels, bosjes, een honderdtal knotwilgen, fruitbomen, een historische visvijver en restanten van de vroegere omgrachting van het oude woonhuis geven het landgoedje z’n karakter. Maar ook de vele in het voorjaar bloeiende bol en knolgewassen, ook wel Stinsenplanten genoemd, die vooral op landgoederen en buitenplaatsen werden aangeplant. Het mooiste voorbeeld is het Sneeuwklokje dat zich vanuit ‘De Roudonck’ zelfs tot ver in het dorp Esch heeft verspreid. Onder de oud-Hollandse dakpannen van het woonhuis ‘wonen’ huismussen en spreeuwen gebroederlijk naast elkaar. Omdat wij er naar streven dat het ‘s nachts zo donker mogelijk blijft en vanwege de vele hoge bomen, overnachten er veel vogels bij ons. Je wekker hoef je dus niet te zetten als je op ‘De Roudonck’ overnacht, want de Merel, Zanglijster of Koekoek wekken je zodra het eerste licht ontwaakt.

Op de dode takken in de bomen hoor je de Bonte en Groene Spechten hakken en tikken. Buizerds cirkelen hoog in de lucht. Voor de vogels die bessen op het menu hebben staan hebben wij veel bes-dragende bomen en struiken aangeplant. Roodborstjes en Winterkoninkjes benutten de takkenrillen om in te nestelen. Maar ook de watervogels, zoals diverse soorten Eenden, Waterhoen, Meerkoet, Blauwe Reiger, Rietzangers en het IJsvogeltje, laten van zich horen bij de oude visvijver. 

Ganzen, Scholeksters en Kieviten komen laag overvliegen om te gaan grazen op de natuurweides bij de buren.  Soms wordt je aandacht getrokken door het geluid van een Buizerd, Wielewaal, Bonte Specht, Kievit, kukelende Haan, kakelende Kippen of een mekkerende geit; het blijkt het grote zangpalet te zijn van enkele spreeuwen op het dak van ons woonhuis. Door de vele bloeiende planten en houtstapels is ‘De Roudonck’ een paradijs voor insecten. Delen van ons terrein worden dan ook slechts twee keer per jaar gemaaid en gehooid. Zo voelen wij ons als ‘hoeders’ uitgenodigd en uitgedaagd om ‘De Roudonck’ steeds mooier en natuurrijker te maken en daarmee een schakeltje te zijn in onze directe omgeving en in het Natuurnetwerk Brabant.